عرصه پژوهش و بازرسی سیم بکسل

از ابتدا تا انتهای طول سیم بکسل را باید مورد بررسی قراردهیم، لکن اگر سیم بکسلی طول آن بسیار زیاد بود، آن سیم بکسل را باید در هنگامیکه در حال فعالیت می باشد و یا پنج دور به دوره درام زده باشد باید توسط شخصی که شایستگی بررسی و نظارت و اطلاعات لازم برای بررسی سیم بکسل را دارد، انجام بگیرد. در این موردها و یا هنگامیکه طول بسیاری از سیم بکسل، مابین دوزمان رسیدگی و بازرسی صورت بگیرد، طول سیم بکسل که اضافه آمده باید قبل از اینکه مورد استفاده قرار گیرد باید رسیدگی و وارسی روی آن انجام شود.

به هرحال حتما باید به محدوده ها و محل های مهم و اثر گذار زیر دقت فراوان شود :

1- قسمت هایی از سیم بکسل که بر روی قرقره جبرانی نگه داشته شده است

2- قسمت هایی از سیم بکسل که از چندین قرقره عبور می کند

3- بخش هایی از سیم بکسل از درون قلاب عبور می کنند

4- آن قسمت از سیم بکسل که به درام متصل می شود

5- آن قسمت از سیم بکسل که بر روی درام پیچیده خواهد شد

6- سیم بکسل هایی که روی هم پیچیده شده

7- بخش هایی از سیم بکسل که در معرض ساییده شدن و یا مشکل های خارجی قرار دارند

8-هنگامیکه جرثقیل دراد یک کار را به طور تکراری انجام می دهد سیم بکسل هایی که روی قرقره ای برای برداشتن بار هستند قرار گرفته اند

9- آن قسمت از سیم بکسل که در معرض حرارت قرار دراد

دیدگاهتان را بنویسید