نمایش یک نتیجه

مرتب سازی براساس:

زنجیر جرثقیلی

از زنجیرهای حلقه ای برای مصارف گونان از جمله انتقال قدرت ، بلند کردن بار یا محار استفاده میگردد.