نمایش یک نتیجه

مرتب سازی براساس:

ریل زنجیری

ریل زنجیری توسط یک فلکه و زنجیر جابه جا می شود. با کشیدن زنجیر، فلکه می چرخد و چرخ های ریل را با خود می چرخاند، در نتیجه ریل حرکت می کند.