روش های ارسال سفارش

تمامی سفارشات پذیرفته شده در هایلیفت با توجه به نوع کالا ، تعداد ، حجم و … و بسته به شهر محل سکونت متفاوت میباشد . به عنوان مثال ارسال سفارشات آماده در انبار برای شهر تهران به صورت فوری و برای شهرستان حداکثر از 1 الی 4 روز کاری به طول می انجامد . در خصوص محصولات سفارشی و محصولاتی که نیاز به کار اجرایی را داشته باشند ، پس از پرداخت هزینه و ثبت سفارش ، آماده پردازش انبار شده و بسته به تعداد کالا بین 1 الی 5 روز کاری نیازمند زمان خواهد بود .